Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1cv dwi jasa pratama - 02.013.150.4-805.000
2PT. Moses Edgar Partogi Utama - 75.065.530.0-435.000
3CV. ARKY JAYA - 02.013.043.1-801.000
4CV. CAKRAWATI SAMUDRA - 72.295.372.6-403.000
5CV Reight Lil Alamin - 03.079.826.8-805.000
6PT. PUNCAK GUNUNG SINAI - 02.716.672.7-113.000
7CV. GLORY - 01.639.688.9-805.000
8CV. ARINDA - 31.781.106.5-204.000